>
Post thumbnail

Như vậy là vòng đấu loại online đã kết thúc và đã chọn lựa được 6 gương mặt đầu tiên vô cùng xứng đáng có mặt tại LAN FINALS vào tháng 6 tới.

Chúc mừng THÁI NGUYÊN GAMER – GAM – MERCENARY OPS – BỤNG BỰ TEAM – NEW EMPIRE và THE FOX GAMING

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *